Guvernatori z. Bedri Hamza priti në një takim në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës drejtorin e Aleancës për Përfshirje Financiare AFI z.Alfred Hannig

27/09/2016