Guvernatori Rexhepi priti Drejtorin Ekzekutiv të FMN-së z. Age Bakker