Guvernatori Rexhepi me bashkëpunetorë prezentoi para Komisionit për Buxhet dhe Financa raportin Vjetor 2007 të AQBK-së