Guverner Mehmeti se sastao sa predstavnicima Nacionalnog saveta za ekonomski razvoj i Kosovskog udružene za osiguranje

17/06/2020

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je rukovodioca  Sekretarijata Nacionalnog saveta za ekonomski razvoj, gđu. Lindita Daija i predstavnike Kosovskog udruženja za osiguranje, koju je predvodio  Sami Mazreku , pri čemu  je razgovarano  o situaciji u sektoru osiguranja na Kosovu, koji je bio među sektorima koji su najviše pogođeni situacijom stvorenom zbog pandemije COVID -19.

Guverner Mehmeti je izrazio spremnost CBK-a da podrži sektor osiguranja i preduzme sve potrebne  mere u cilju održavanja stabilnosti ovog sektora.

Sa druge strane, predstavnici Nacionalnog saveta za ekonomski razvoj i Kosovskog udruženja za  osiguranje zahvalili su se guverneru Mehmeti na njegovoj bespoštednoj  posvećenosti kako  bi  sektor osiguranja i dalje poslovao  pozitivno.