Guvernatori Mehmeti merr pjesë në prezantimin e “Raportit të Tranzicionit për vitin 2019”