Guverner Mehmeti je sa predstavnicima i donatorima KFKG-a razgovarao o olakšavanju pristupa finansijama

17/06/2020

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku rukovodioce i donatore Kosovskog fonda za kreditne garancije.

Guverner Mehmeti je na ovom sastanku razgovarao sa rukovodiocima i donatorima KFKG-a o najnovijim ekonomskim dešavanjima u zemlji, koja su nastala kao rezultat pandemije COVID 19, kao i o mogućnostima pružanja podrške ekonomskom oporavku kroz olakšavanje pristupa finansijama, kroz korišćenje platforme davanja garancija kredita koje nudi Kosovski fond za kreditne garancije.

Takođe, guverner Mehmeti se zahvalio donatorima na kontinuiranoj podršci koju su dali i nastavljaju da daju za razvoj finansijskog sistema, odnosno na podršci Kosovskog fonda za kreditne garancije.

S druge strane, rukovodioci KFKG-a obavestili su o preduzetim merama za osnivanje prozora koji se odnose na olakšavanje pristupa finansijama i garantovanje kredita s ciljem pružanja podrške domaćim preduzećima i privred