Guverner Mehmeti razgovarao sa predstavnicima privrednih komora o programu oporavka

05/05/2020

U nastavku redovnih sastanaka posle izbijanja pandemije Covid-19, guverner Centralne banke Republike Kosovo (CBK) g. Fehmi Mehmeti je na sastanku primio predstavnika Američke privredne komore na Kosovu, g. Arian Zeka i Privredne komore Kosova g. Berat Rukiqi. 

Guverner Mehmeti je informisao predstavnike privrednih komora o situaciji u finansijskom sektoru, naglašavajući da je finansijski sektor na Kosovu, a posebno bankarski sektor stabilan sa visokim pokazateljima likvidnosti i visokim nivoom kapitala. 

Tokom sastanka razmenjene su ideje o programu oporavka, a ovom prilikom i potrebe i prioriteti preduzeća na Kosovu, gde je guverner Mehmeti naglasio da će nakon završetka pandemije i uklanjanja restriktivnih mera ekonomski oporavak u velikoj meri će zavisiti od ekonomskih mera preduzetih za vreme i posle pandemije. 

Guverner Mehmeti je govorio o merama koje treba sprovesti u podršci domaćinstvima i mikro, malim i srednjim preduzećima, ističući ulogu Kosovskog fonda za kreditne garancije u olakšavanju pristupa finansijama. 

Takođe, guverner Mehmeti je naglasio da Kosovo srećom ima nizak nivo javnog duga u odnosu na Bruto domaći proizvod, što omogućava fleksibilnost u pogledu paketa za oporavak.

U međuvremenu, rukovodioci privrednih komora istakli su, između ostalog, i potrebu za bliskom koordinacijom svih važnih aktera kako bi se postigao brži oporavak. 

Oni su rekli da među najvažnijim prioritetima ostaje ubrizgavanje likvidnih sredstava u ekonomiju, kao i podrška sektorima čija će aktivnost i dalje biti ograničena i nakon faze pandemije, dok je uloga komercijalnih banaka u tom pogledu izuzetno važna.