Guvernatori Ismaili pret një ekip nga Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim (SIDA) dhe Ambasada Suedeze në Kosovë për të forcuar bashkëpunimin institucional

22/05/2024

Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, z. Ahmet Ismaili së bashku me ekipin e tij, zhvilloi takim me përfaqësues nga Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim (SIDA), Ambasada Suedeze në Kosovë, me prezencën e Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) për të eksploruar mundësitë për forcimin e bashkëpunimit institucional.

Guvernatori Ismaili theksoi stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e sistemit financiar të Kosovës, duke nënvizuar performancën e fortë të sektorit, përfshirë nivelin e ultë të kredive jo-performuese dhe një nivel të lartë të kapitalizimit.

Takimi u përqendrua në forcimin e qasjes në financa për Ndërmarrjet e Vogla, të Mesme dhe të Vogla (SME), me FKGK-në që luan një rol kyç në ofrimin e garancive kreditore për të stimuluar dhënien e kredive nga institucionet financiare. Skemat e ndryshme të garancisë të ofruara synojnë të shërbejnë nevojat e ndryshme të tregut, nga kreditë standarde deri te dritaret e specializuara për bujqësinë, eficiencën e energjisë, eksportet, gratë në biznes dhe start-up-et.

Guvernatori i BQK-së shprehu mirënjohjen për mbështetjen e SIDA-së me linjave kreditore përmes FKGK-së, të cilat kanë mbështetur ndjeshëm rritjen ekonomike dhe mirëqenien e qytetarëve. Përmes dritareve specifike të krijuara, SIDA ka mundësuar qasje në financim për grupe të ndryshme brenda shoqërisë, që kanë krijuar mundësi dhe kanë mundësuar përfshirjen financiare.

Guvernatori Ismaili shprehu optimizëm për potencialin e bashkëpunimit midis BQK-së dhe institucioneve suedeze, me qëllim të nxitjes së rritjes dhe zhvillimit ekonomik në Kosovë. Këto iniciativa jo vetëm që promovojnë përfshirjen financiare dhe qasjen në financa, por gjithashtu kontribuojnë në dinamizmin e ekosistemit financiar të Kosovës.