Guvernatori Ismaili ndau certifikatat për studentët që përfunduan programin e praktikës profesionale për vitin 2023 në BQK

13/09/2023

Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, z. Ahmet Ismaili ndau certifikatat për studentët e universiteteve publike dhe kolegjeve private, që përfunduan me sukses programin e praktikës profesionale për vitin 2023 në BQK.
Me këtë rast Guvernatori Ismaili përgëzoi studentët për sjelljen e tyre në departamentet e BQK-së gjatë kohës së praktikës duke i inkurajuar që të vazhdojnë angazhimin dhe rrugëtimin e tyre të trasuar drejt profesionit të bankierëve të rinj të së ardhmes.
“Banka Qendrore e Republikës së Kosovës do të vazhdojë të mbështesë këtë program, duke iu ofruar mundësinë të gjithë studentëve që të njihen e të mësojnë nga afër punën në BQK. Organizimi i praktikës për studentë, tashmë është aktivitet tradicional i BQK-së, dhe ka për qëllim t’iu mundësojë studentëve ndërlidhjen midis njohurive teorike të fituara gjatë studimeve dhe punës praktike në institucionet publike të pavarura”, tha Guvernatori Ismaili.
Guvernatori, informoj studentët që së shpejti BQK do të shpallë edhe konkursin për Çmimin për Ekonomist të Ri, ku studentët mund të bëhen pjesë e kësaj gare dhe mund të jenë edhe fitues të çmimeve, që BQK-ja ndanë për këtë çmim.
Programi i praktikës për studentë i ofruar nga BQK-ja, zgjatë një muaj dhe e veçanta e këtij viti ishte pjesëmarrja e studentëve edhe nga jashtë vendi.


Gjatë programit të praktikës në BQK, studentët e përzgjedhur zakonisht vendosen nëpër njësi organizative të ndryshme të BQK-së, ku u mundësohet puna nën udhëzimet e mbikëqyrësve të njësive përkatëse. Si risi sipas Guvernatorit, do të jetë nga viti tjetër, program i praktikës për studentë që mos të fokusohet vetëm gjatë muajve të verës por të zhvillohet gjatë gjithë vitit sipas kërkesave dhe kritereve të plotësuara nga studentët aplikantë. Programi i praktikës për studentë i ofruar nga BQK-ja, zgjatë një muaj dhe e veçanta e këtij viti ishte pjesëmarrja e studentëve edhe nga jashtë vendit, ku pjesëmarrës pati edhe studentë që ndjekin studimet në Londër dhe Mynih.
Gjatë muajit korrik dhe gusht në programin e praktikes kanë marrë pjesë 19 praktikant (6 prej tyre kane qenë ne programin e realizimit të anketës për emigrant në Departamentin e Statistikës), ndërsa pjesa tjetër kanë qenë në departamente të ndryshime si: Mbikëqyrja Bankare, Mbikëqyrja e Sigurimeve, Licencimi dhe Standardizimi, Menaxhimit të Rrezikut, Juridik, Planifikim dhe Raportim Financiar, Marrëdhënie me Jashtë, Rishqyrtimit, Analizat Ekonomikë dhe Stabiliteti Financiar, Menaxhimit të Mjeteve, Statistikës. Studentët pjesëmarrës të praktikës ishin nga Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina, e deri te Universiteti Queen Mary në Londër, Angli dhe Universiteti International School of Management në Munich, Gjermani.