Guvernatori Ismaili merr pjesë në tryezën e nivelit të lartë në projektin “We Lead” të financuar nga BE-ja e organizuar nga Qendra e Ekselencës në Financa

03/07/2024

Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), z. Ahmet Ismaili mori pjesë si folës në tryezën e nivelit të lartë të projektit rajonal "We Lead", i financuar nga Bashkimi Evropian (BE) dhe organizuar nga Qendra e Ekselencës në Financa (CEF) në Lubjanë të Sllovenisë.

Kjo ngjarje mblodhi së bashku drejtues të institucioneve dhe guvernatorë nga rajoni për të diskutuar mbi kompleksitetin dhe sfidat me të cilat përballen institucionet e tyre, duke u fokusuar në zgjidhjet dhe praktikat më të mira.

Guvernatori Ismaili në këtë panel mori pjesë së bashku me zëvendëskryeministrat, njëherësh ministra të financave të Sllovenisë dhe Kroacisë, Guvernatoren e Malit të Zi, Zëvendësministrin e Financave të Bosnjë e Hercegovinës dhe një përfaqësues të Komisionit Evropian. Gjatë kësaj tryeze, Guvernatori Ismaili theksoi iniciativat strategjike të BQK-së për avancimin e proceseve të brendshme dhe forcimin e kapaciteteve të institucionit.

Në fjalën e tij, Guvernatori Ismaili nënvizoi qasjen proaktive të BQK-së për zhvillimin e burimeve njerëzore, duke theksuar rëndësinë e veprimeve konkrete dhe investimeve në ndërtimin e aftësive specifike për bankat qendrore. Ai nënvizoi përkushtimin e BQK-së për të nxitur rritjen dhe zhvillimin profesional përmes iniciativave dhe programeve të ndryshme të dizajnuara për ta pajisur personelin me ekspertizën e nevojshme.

Guvernatori Ismaili gjithashtu theksoi përpjekjet e vazhdueshme të BQK-së për modernizimin e institucionit dhe avancimin e proceseve në përputhje me Planin Strategjik. Ai theksoi përfitimet nga programet e mbështetura nga BE-ja që kanë për synim rritjen e kapaciteteve profesionale të BQK-së, në përputhje me objektivat strategjike. Këto iniciativa do ta fuqizojnë BQK-në për të përmbushur në mënyrë efektive standardet rregullatore, të forcojnë stabilitetin financiar dhe të promovojnë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në Kosovë.

BQK-ja mbetet e përkushtuar të marrë pjesë në iniciativa që mbështetin strategjinë e saj, që mbajnë profesionistët dhe sigurojnë kontribut të qëndrueshëm në suksesin afatgjatë të institucionit.