Guverner CBK-a, g.Fehmi Mehmeti, se sastao sa ombudsmanom, g.Hilmi Jashari

21/05/2020

U cilju povećanja saradnje između dveju institucija, guverner Mehmeti je dočekao ombudsmana g. Hilmi Jashari. Na ovom sastanku je razgovarano o razvoju i aktivnostima u okviru zakonskih mandata obe institucije.

Posebno je razgovarano o trenutnim kretanjima u finansijskom sektoru. Guverner Mehmeti je uverio ombudsana da je finansijski sektor i dalje veoma stabilan i da će podržati privredni razvoj Kosova.

Sa druge strane, ombudsman, g. Hilmi Jashari, je pohvalila rad Centralne banke Republike Kosovo i izrazio spremnost za povećanje saradnje između dveju institucija.