Guvernatori i BQK-se Hashim Rexhepi në konferencën e Varshavës