Guvernatori i BQK-së, z. Hashim Rexhepi priti në takim z. Pieter Feith