Guvernatori i BQK-së z.Hashim Rexhepi po merr pjesë në Forumin e 6-të Ekonomik të Vjenës