Guvernatori i BQK-së z. Hashim Rexhepi merr pjesë në takimet e sesionit pranveror të FMN-së dhe Bankës Botërore në Uashington