Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Ardian Fullani u takua me Guvernatorin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, z. Hashim Rexhepi