Guvernatori i Bankës Qendrore z. Hashim Rexhepi merr pjesë në takimin pranveror të FMN-së