Guvernatori i Bankës Qendrore të Luksemburgut z. Yves Mersch, qëndroi për vizitë në BQK-së