Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je na sastanku ministra zdravlja Armend Zemaj

12/10/2020

Na sastanku se razgovaralo o merama koje je CBK preduzela da pomogne ekonomiji, ali i o poštovanju svih mera koje se zahtevaju od Ministarstva zdravlja i Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova.

Guverner Mehmeti i ministar Zemaj takođe su razgovarali o procesu polisa zdravstvenog osiguranja i pitanju pokrića zdravstvenog osiguranja od strane osiguravajućih društava koja rade na Kosovu u tretiranja  slučajeva sa COVID-19. U tom smislu, razgovarano je i o odvijanjima i dinamici za dopunu Zakona o zdravstvenom osiguranju i izazovima sa kojima se moraju suočavaju kroz ovaj zakon, uključujući naročito situacije suočavanja sa pandemijama globalnih razmera poput COVID-19.

Dalje, guverner je rekao da će CBK nastaviti da podržava sve odgovarajuće institucije u zakonskim inicijativama, ali i u sprovođenju svih uputstava Ministarstva zdravlja za sprečavanje širenja COVID-19, u cilju zaštite javnog zdravlja i suočavanja sa što manje posledice u upravljanju ovom pandemijom.

Sa druge strane, ministar Zemaj zahvalio se guverneru na merama preduzetim protiv pandemije i izrazio je spremnost za dalju saradnju u cilju očuvanja javnog zdravlja što će biti u funkciji očuvanja i oporavka ekonomije.