Guvernatori Hamza së bashku me një delegacion të BQK-së po merr pjesë në takimet vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore në Uashington