Guvernatori Hamza priti një delegacion të zyrës për Kosovë të Komisionit Evropian