Guvernatori Hamza priti një delegacion të Qeverisë Gjermane