Guvernatori Hamza priti një delegacion pune të SWIFT-it