Guvernatori Hamza priti në takim z. Gino Alzetta, drejtor ekzekutiv dhe përfaqësues i Kosovës në Bankën Botërore