Guvernatori Hamza priti në takim përfaqësuesit e Këshillit të Byrove të Sistemit të Kartonit të Gjelbër