Guvernatori Hamza priti në BQK delegacionin e lartë të BERZH-it