Guvernatori Hamza priti Drejtorin e ri të BERZH-IT për Ballkanin Perëndimor