Guvernatori Hamza priti ambasadorin e Shqipërisë z.Qemal Minxhozi