Guvernatori Hamza në vizitë zyrtare në Bankën e Sllovenisë