Guvernatori Hamza mori pjesë në konferencën e Bankës Qendrore Evropiane