Guvernatori Hamza kryesoi takimin e programit të bashkëpunimit teknik me Bankën Qendrore Evropiane