Guvernatori Gërguri priti drejtorin ekzekutiv të FMN-së z.Willy Kiekens