Guvernatori Gërguri prezantoi Raportin Vjetor të BQK-së për vitin 2010 në Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike