Guvernatori Gërguri po merr pjesë në Takimin e Tretë të Forumit Zyrtar të Institucioneve Monetare dhe Financiare