Guvernatori Gërguri po merr pjesë në Konferencën e Bankës Qendrore të Austrisë dhe në takimin e Konstituencës Belge pranë FMN-së