Guvernatori Gërguri po merr pjesë në ceremoninë e BQE-së me rastin e përfundimit të mandatit të Presidentit të BQE-së, z.Jean-Claude Trichet