Guvernatori Gërguri ka pritur Drejtorin e BERZh-it për Ballkanin Perëndimor