Guvernatori Gërguri ka pritur delegacionin e ekspertëve të Thesarit Amerikan