Guvernatori Gërguri ia prezantoi Raportin vjetor 2010 të BQK-së Presidentes së Republikës së Kosovës