Guvernatori Gërguri i dorëzoi Kryetarit të Kuvendit z. Krasniqi Raportin Vjetor të BQK-së për vitin 2011