Guvernatori dhe Kryetari i Bordit të Bankës Qendrore të Kosoves u takuan me Presidentin e Republikës së Kosovës