Grupa učenika posetila Centralnu banku Kosova

25/11/2015

U kontekstu finansijske edukacije , grupa učenika iz Osnovne škole Ismail Qemali, Priština, posetila Centralnu banku Republike Kosova.
U početku , decu je dočekao guverner Centralne banke g. Bedri Hamza, koji je zahvalio učenike za ovu posetu i obratio im se sa svojim savetima o štednji , upravljanjem gotovinom ,radom i investicijama.


Tokom posete u CBK, učenike su dočekali zvaničnici Centralne banke koji su im objasnili funkcije različitih departmana u CBK . Tako da su oni imali priliku da vide blisko rad i uče funkciju Centralne banke Republike Kosova.
Učenici su pokazali interesovanje i radoznalost da što više znaju o pravilima CBK , platnom sistemu ,evro kao valutu kao i ulogu i ostale odgovornosti koje ima Centralna banka Kosova.
Na kraju posete , deca su ohrabreni da u budućnosti se uključe u aktivnosti koje će se održati u okviru finansijskog obrazovanja mladih.