Govor Guvernera Gërguri pri zatvaranju prve aukcije Vrednosnih papira Trezora Vlade Republike Kosova, 17 januar 2012, CBK