Govor Guvernera Gani Gërguri na ceremoniji otvaranja Is Bankasi,

10/01/2013

Govor Guvernera Gani Gërguri na ceremoniji otvaranja Is Bankasi,
9 januar 2013, Emerald Hotel, Priština

Poštovani zamenik Premijera Pacolli,
Poštovana Ministarka Kusari-Lila,
Poštovani Ministar Yagcilar,
Poštovana  Ambasadorka Republike Turske u Republiku Kosova,
Poštovani predstavnici lokalnih i medjunarodnih institucija,
Poštovani  Adnan Bali, Generalni direktor İş Bankasi
Predstavnici finansijskog sektora i biznisa uopšte
Dame i gospodo,

Imam zadovoljstvo da pozdravim ovu važnu publiku u ime Centralne banke Republike Kosova da izrazim najiskrenije čestitke za otvaranje filijale İş Bankasi, koja je licencirana od strane Centralne banke Republike Kosova.
Predstavnici İş Bankasi, srećan vam rodjendan na Kosovu! Pošto, je pomenut rodjendan , danas sam video u istorijskom kalendaru da u istom danu  pre 165 godina osnovana je prva komercijalna banka u San Francisco, Kaliforniji.
Drago mi je da na početku istaknem odličnu saradnju koju Centralna banka Republike Kosova  ima sa relevantnim institucijama Turske kao Centralna banka Republike Turske, Bankarsku regulativu  i superviziju Turske (BRSA), Trezor  Turske. BRSA-a je pomogla u obuci velikog broja zaposlenih CBK u oblasti finansijskog nadzora, dok guverner Basçi bio je jedan od važniji doprinosioca  za uspeh Medjunarodne konferencije organizovane od CBK prošle godine.  U isto vreme, mi smo sa Turskomi u istoj izbornoj jedinici u okviru Medjunarodnog monetarnog fonda.
Nesumnjivo osnivanje filijale Iş Bankasi će povećati još više saradnju izmedju dve centralne banke/odnosno bankarskih regulatora i nadzora kao i ekonomskih i trgovinskih odnos izmedju dveju naših zemalja.
Ekonomski, finansijskih i trgovinski odnosi izmedju Kosova i Turske su razvijeni poslednjih godina na rapidan način .  Uvoz iz Turske danas učestvuje  oko  8 odsto  ukupnog uvoza Kosova, dok izvoz Kosova, se utostručio  sa Turskom od nezavisnosti naše zemlje. I u oblasti direktnih investicija , Turska je povećala svoje investicije iz godine u godinu dostižujući oko 5.7 odsto  portfolijo stranih direktnih investicija na Kosovu na kraju septembra prošle godine.
Osnivanje filijale İş Bankasi je konkretno angažovanje CBK u promovisanju finansijskog sektora naše zemlje. Je direktno priznavanje za napredak  naše zemlje u oblasti makroekonomske stabilnosti.  Imajući u vidu dimenziju globalne krize a posebno u evrozoni, privreda Kosova izgleda da je  atraktivna za strane investitore koje ovde nailaze na  monetranu finansijsku i fiskalnu stabilnost koju malo zemalja danas reflektiraju . Konkretno, ovde nalaze na jedan stabilan bankarski sistem . Tako, na kraju novembra  prošle godine , ukupna sredstva bankarskog sistema Kosova dostigla  2.628 miliona eura , dok adekvatnost kapitala za ceo sistem ostao je na nivo od 17.9 odsto.  Pored visoke stope adekvatnosti , vredi napomenuti  da u strukturi ukupnog kapitala , kapital prve klase  sastoji 84 % ukupnog kapitala , što svedoči  i o zadovoljavajućem kvalitetu.  Ukupni depoziti su dostigli  2.252 miliona eura – samo za mesec dana (novembar) depoziti su povećani za 60 miliona eura. Ukupno krediti dostižu iznos od 1.726 miliona eura, dok nenaplativi krediti predstavljaju 7.3 odsto ukupnog kreditnog portofolija .
Verujem da İş Bankasi će služiti kao most povećanja bilateralne ekonomske i finansijske saradnje i ne samo to, nama je drago da ova značajna turska banka vidi našu zemlju i kao sedište njene aktivnosti u budućnosti u zemljama okružene oko nas time olakšajući ekonomsku ,finansijsku,i trgovinsku saradnju za ceo regijon.
Posebno, nas ohrabruje dolazak novog aktera na kosovskom bankarskom tržištu  jer očekujemo da dodatno i dalje obogati meni bankarskih proizvoda i usluga.na Kosovu, uključujući doprinos u povećanju zdrave konkurencije i u smanjenje kamatne stope .  Pozivam sve banke da povećaju svoj doprinos u tom pogledu, i uveravam vas da CBK ostaje posvećena u podsticanju drugih novih ulaganja koje pružaju mogućnost da obogate naš bankarski meni u smislu bankarskog sektora i manje bankarstva tako i u smislu smanjenja cena posredovanja. Ovo nesumnjivo odražava u povećanju pristupa u finansijama i u povećanju bankarske klijentele i u maksimalni profit dveju strana kao  za banke i za njihove klijente. Bankarski strani kapital osim što je uspostavio bankarske osnove na Kosovu, uveo je i moderne bankarske prakse. U tom kontekstu,želim  da iskustvo i dragocena tradicija İş Bankasi doneti multidimenzione koristi za ceo bankarski sistem i privredu zemlje u opšte.
Ja sam spomenuo Kaliforniju na početku govora tako da vas molim i da završim sa tom rečenicom.  U stvari , himna Kalifornije pod nazivom  “I love you California” i počinje sa izrazom ljubavi za Kaliforniju, bez obzira na to da li je sezona proleća, leto, jesen ili zima. Za one koji su čuli o popularnoj uporedjenosti izmedju ombrele i bankara je lako pretpostaviti da želim da iskoristim ovu priliku da zaključim želeći posebno da čestitam İş Bankasi za ovo značajno preduzeće i uopšte čestitajući da bankarska ombrela bude  prisutna za naše poslovanje tokom četiri godišnja doba” i uvek se proširi u cilju olakšavanja razvoja poslovanja i naše privrede u celini.
Hvala.