Govor guvernera , g. Bedri Hamza, na konferenciji u organizaciji Američke privredne komore na temu “Uticaj bankarskog sektora u razvoju privatnog sektora”

15/12/2015

 Ekonomski razvoj ne može se ostvariti bez razvijenog privatnog sektora. Razvoj privatnog sektora zahteva finansijski sistem koji je u stanju da obezbedi održivo finansiranje i povoljnije uslove za poslovanje. S druge strane, da bi imali razvijen finansijski sektor , treba da imamo uspešno poslovanje , koji bi njihovim poslovanjem doprineli razvoju finansijskog sistem.Više.