Govor Guvernera CBK g. Bedri Hamza na Finansijskom Sajmu 2015

29/09/2015

Poštovani učesnici,
Uvek osećam posebno zadovoljstvo da budem deo ovog finansijskog sajma , koji se godinama uspešno organizuje od Udruženje banaka Kosova. Stalno povećanje broja finansijskih institucija koje operiraju na Kosovu , zajedno sa širenjem spektra finansijskog proizvoda koji se nude na domaćem tržištu , učinilo da finansijski sajam svake godine donosi inovacije i na taj način služi kao prilično dobar pregled stalnog razvoja finansijskog sistema na Kosovu. Pored mogućnosti koje nudi individualnim klijentima i preduzećima da se upoznaju sa ponudom finansijskih proizvoda na Kosovu, ovaj sajam može poslužiti kao dobra prilika za podsticaj većeg povezivanja između različitih sektora finansijskog sistema na Kosovu, koji može dati veći podsticaj daljem razvoju ovog sistema.
***
Uloga finansijskog sistema za podršku ekonomskom razvoju zemlje je dodatno poboljšana u proteklom periodu , uglavnom zbog dešavanja u okviru aktivnosti bankarskog sektora. Kreditiranje bankarskog sektora je nastavio da prati znatno brži trend rasta . U avgustu 2015, ukupna aktiva bankarskog sektora dostigla vrednost od oko 2 milijardi evra , obeležavajući godišnju stopu rasta od 7.4 odsto , u poređenju sa rastom od 3.2 odsto ostvarenog u istom periodu prethodne godine. Samo tokom perioda januar-avgust 2015, vrednost novih kredita izdati od bankarskog sektora bio je 737.6 miliona, u poređenju sa iznosom od 646.4 miliona evra koji su izdati tokom istog perioda prošle godine, gde važno je napomenuti da veći deo ovih novih kredita su izdati za investicione svrhe preduzeća. Kreditni rast tokom ovog perioda je rezultat ublažavanje kreditne standarde i povoljnije uslove kreditiranja od strane banaka. Takođe , u ovom periodu banke su prijavile da je došlo do povećanja zahteva za kreditima od bankarskih klijenata.
***
Povećanje bankarskih kreditiranja nastavlja se finansirati od stalnog rasta depozita u bankarskom sektoru, koji je u avgustu dostigao vrednost od oko 2.6 milijardi evra i zabeležen godišnji rast od 5.7 odsto.
***
Povoljni događaji tokom ovog perioda su takođe primećeni u strukturi kreditiranja, gde je zapažen rast pažnje prema sektorima privrede manje kreditirani. Preciznije, gledano na nivou privredne aktivnosti , najvišu stopu rasta tokom proteklog perioda označili su krediti za poljoprivredni sektor i proizvodni sektor , koji do avgusta meseca beleže godišnji rast od 18.1 odsto odnosno 16.7 odsto. Rast kreditiranja ovih sektora nesumnjivo predstavljaju značajan napredak za privredu, s obzirom na potencijal koji imaju ovi sektori da povećaju domaću proizvodnju, a time direktno utiču na rešavanje dva glavna izazova privrede Kosova, koja su visoka stopa nezaposlenosti i veliki trgovinski deficit. Bankarsko finansiranje za ove sektore se očekuje da će se dodatno povećati nakon osnivanja Kosovskog Fonda za Kreditne Garancije , koji predstavlja veoma važan razvoj za preduzeća koje imaju korist od kreditne garancije , takođe i za banke koje će se suočiti sa manjim potencijalom gubitka koji mogu nastati iz kreditnog rizika.
***
Jedna od glavnih pitanja prijavljeni u kontinuitetu od poslovanja kao prepreka za njihov razvoj su visoki troškovi bankarskog finansiranja. Međutim , nakon kontinuiranog rasta konkurencije na bankarskom tržištu kao i povećanja zrelosti ovog sektora , danas sa zadovoljstvom izjavljujem da naša privreda je obeležila poboljšanje ovog aspekta poslovnog okruženja, s obzirom na oštar pad kamatne stope na kredite tokom 2015 godine. U avgustu 2015, prosečna kamatna stopa na bankarske kredite smanjena na 7.9 odsto u poređenju sa prosečnom stopom od 10.7 odsto na avgust 2014 i po stopi od 12 odsto u avgustu 2013 godine . Ovaj nivo kamatni stopa na kredite predstavlja bliži nivo sa troškovima bankarskog finansiranja u drugim zemljama u regionu, čiji prosek je nad 7 odsto. S druge strane , prosečna kamatna stopa na depozite u avgustu obeležila porast , dostižući 1 odsto , u poređenju sa stopom od 0.9 odsto u avgustu 2014. Kao rezultat ovih dešavanja , razlika između kamatne stope na kredite i one u depozite su značajno sužene, padajući na 6.9 procentnih poena u odnosu na 9.9 procentnih poena u avgustu 2014.
***
Uprkos suženja razlike između kamatne stope na kredite i depozite , bankarski sektor Kosova je nastavio da poboljša finansijski učinak , beležeći neto dobit u iznosu od 59.7 miliona evra do avgusta , u poređenju sa neto dobit od 40.7 miliona evra registrovani tokom istog perioda prošle godine. Međutim, ovo povećanje profitabilnosti odražava uglavnom smanjenje troškova bankarskog sektora, dok performansa prihoda pojavljuje se negativno uz godišnjim padom od 2.5 odsto u avgustu 2015. Stoga , uprkos da dobit bankarskog sektora značajno poboljšan u proteklom periodu neophodno je da se poboljša performansa prihoda u cilju povećanja održivost i profitabilnost u ovom sektoru.
***
Ukupan nivo održivost bankarskog sektora je i dalje visoka , na osnovu svih indikatora finansijskog zdravlja . Pozicija likvidnosti ostaje jaka, sa indikatorem od 45.3 odsto, što je znatno iznad nivoa potrebnog od strane Centralne banke . Slično tome, nivo kapitalizacije je dodatno povećana , dostiže na 19.3 odsto , dok nominalna stopa obavezna od strane Centralne banke je 12 odsto. Zadovoljavajuće stanje stabilnosti bankarskog sektora ogleda se dobrog kvaliteta kreditnog portfelja . Čak i nizak nivo nekvalitetnih kredita smanjen je i dalje beleži pad , na 7.5 odsto u avgustu 2015 od 8.3 odsto koliko je bilo u avgustu 2014. Međutim, kvalitet kreditnog portfelja zahteva stalno i oprezno praćenje, posebno kada uzmemo u obzir ubrzanje rast kredita tokom proteklog perioda. Zadovoljavajuće stanje stabilnosti bankarskog sektora ogleda se i u rezultatima stres-testa, gde se sektor pojavljuje u stanju da se nose sa raznim negativnih napetosti smatrani u hipotetički scenarija.
***
Pored kreditiranja bankarskog sektora , domaća privreda je imala povećanu finansijsku podršku i od sektora MFI. Vrednost ukupnih kredita izdati iz ovog sektora dostigla na 78.9 miliona evra u avgustu , beležeći godišnji rast od 4.5 odsto. Međutim, prosečna kamatna stopa na kredite izdata od strane MFI je i dalje značajno veća u poređenju sa bankarskim kreditima , koja u izvesnoj meri može se pripisati strukturi finansiranja ovih institucija , u kojoj dominiraju strane kreditne linije.
***
Jedan od važnih sektora finansijskog sistema Kosova nastavlja da bude i sektor osiguranja . Međutim, u odnosu na veličinu ekonomije sektor osiguranja na Kosovu nastavlja da bude relativno nerazvijen u odnosu na sektore osiguranja u većini drugih zemalja u regionu. Stoga , neophodno je da pored potrebnih proizvoda osiguranja , osiguravajuće kompanije koje posluju u zemlji da budu aktivniji u razvoju dobrovoljnih proizvoda , aspekt koji je vrlo malo razvijen u industriji osiguranja u zemlji. Istovremeno, moramo više pažnje posvetiti obrazovanju javnosti o proizvodima osiguranja koje se nude na Kosovu. Širenje baze bezbednosti proizvoda predstavlja jedan od ključnih mogućnosti za poboljšanje finansijske performanse ovog sektora , koja nastavlja da ne bude zadovoljavajuća .
***
Centralna Banka Republike Kosova nastavlja da podržava dalji razvoj i povećanje efikasnosti finansijskog sistema zemlje, radi na razvoju i unapređenju infrastrukture i finansijskih propisa koji omogućava zdrav razvoj finansijskog sistema, i promovisanje povećane konkurencije u finansijskom sistemu kroz licenciranje novih aktera. Međutim, znajući kako druge sektore privrede , tako i finansijski sektor ne može da se razvije u izolaciji od drugih kretanja u privredi zemlje , zahteva se među- institucionalna i među sektorska saradnja da dodatno poboljša različite aspekte koji utiču na performanse finansijskog sistema.
***
A kraju mog govora , Udruženju banaka Kosova , želim sve najbolje u daljem radu , i nadam se da će ovaj sajam okupiti sve veći broj posetilaca i na taj način obelodaniti što je najbolje moguće ponudu finansijskih proizvoda u zemlji.