Govor Guvernera Bedri Hamze na Medjunarodnoj konferenciji za osiguranje održane u Pristini

27/03/2013

Poštovani g. Abazi
Poštovani zamenik premijera Kuçi
Poštovani g. Vitovski, g. Elvers i gospodja Flore
Poštovani predstavnici industrije osiguranja i vi prisutni

Industrija osiguranja u Republici Kosova od početka do danas je pronašla način ne suviše dugo u smislu vremena, ali sasvim bogata u smislu njegovog razvojaja.
Razvoj ove industrije je prošao kroz zajednički proces sa razvojem finansijskog sektora u zemlji, počevši od nule do danas kada industrija osiguranja zemlje suočava se sa izazovima skoro slična onima u regionu i šire.
Kao jedna industrija suočena sa postojanjem manjkavog pravnog okvira u ranim godinama svog rada , sada industrija osiguranja je u veoma odmakloj fazi u pogledu ovog pitanja . Aktivnom ulogom CBK i industrije osiguranja usvojen je Zakon o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti , zatim CBK je donela podzakonske akte a u završnoj fazi je izrada Zakona o opštem osiguranju tako da uskoro ovaj segment finansijskog sektora zemlje biće kompletiran u pogledu zakonodavstva.
CBK pored doprinosa u smislu regulisanja i nadzora ove industrije , takodje je pomagao industriju u smislu ispunjenja izazova koje proističu iz zakonodavstva koje su predhodno pomenute posebno u osnivanju Kosovskog biroa za osiguranje.
Pre osnivanja Biroa, CBK je nosio ključne napore za članstvo  Republike Kosova u Sistemu zelenog kartona, što je, izmedju ostalog,  održao sastanke sa predstavnicima Saveta Biroa koji su prisutni na ovoj konferenciji, koje Ja ih zahvaljujem na saradnju i podršci u procesu. Medjutim,na osnovu  važnosti  pristupačnosti mesta   na  ovom sistemu , trenutno će se naći odgovarajuće modalitete da se obezbedi pristup Republike Kosova u ovom sistemu, i ovom prilikom  da pozovem predstavnike Saveta biroa koji su danas sa nama da podrže Kosovski biro za osiguranje u ovom putovanju.
Želim da naglasim da će CBK nastaviti da podrži Kosovski biro u ovom procesu i drugih srodnih procesa važnih za finansijski sektor i privredu zemlje.
Želeći vam dobar rad u ovoj konferenciji , na kraju mi dopustite da iznesem da je  visoko cenjena uloga i doprinos industrije osiguranja u ekonomskom razvoju zemlje u çelini, i uveravam vas da CBK preko efikasnog nadzora i regulisanja će doprineti i pridržaće razvoj industrije osiguranja u zemlji da prevazidje izazove : kao članstvo u relevantnim medjunarodnim mekanizmima, posebno u sistemu zelenog kartona , unapredjenju procesa liberalizacije osiguranja proizvoda prema trećem licu, afirmaciji dobrovoljnih proizvoda i donošenje novih proizvoda osiguranja na kosovskom tržištu.

Hvala