Govor Guvernera Bedri Hamze na Medjunarodnoj konferenciji za osiguranje održane u Pristini