Godišnji Izveštaj CBK

Godišnji izveštaj je godišnje objavljivanje CBK-a koji prikazuje opšte ekonomsko stanje  u zemlji, razvoj u ekonomijama zemalja regiona i svetskoj ekonomiji , sa posebnim naglaskom na finansijski sektor.  U ovoj publikaciji  izveštava se o nadzornim aktivnostima, platni sistem, operacija, upravljanje i druge aktivnosti CBK-a u toku relevantne godine.  Finansijski izveštaji CBK-a uvereni od strane spoljnog revizora su sastavni deo  ovog izveštaja.


Godišnji Izveštaj: