Fuqizohet bashkëpunimi me Agjencionin Mbikëqyrjes së Sigurimeve të Sllovenisë