FSI connect – Upustvo od posebnog znacaja u vezi sa funkcijom bankarskog nadzora u CBK

09/11/2014

Na svečanosti , Centralna banka u saradnji sa GIZ  lansirali su korišćenje softvera  FSI connect, koji će omogućiti obezbeđenje licence za osoblje bankarskog nadzora u CBK. O važnosti projekta,  govorio je  guverner Hamza , koji je zahvalio GIZ, nemačku vladu i nemačku ambasadu koji su neprekidno do kraja rata podržavali Kosovo.  Sa posebnim akcentom guverner je izrazio zahvalnost donatorima nemačke države u celini i nemačkom GIZ-u posebno, organizaciju koja je omogučila obezbeđenje licence osoblja bankarskog nadzora u CBK ovog softvera.

Dok u ime nemačke ambasade i donatora projekta , g-dje. Henriette Kötter, prvi sekretar i predstavnice nemačke ambasade za razvoj saradnje, takođe je govorila o značaju ovog projekta i obečala da će CBK biti podržana u budućim njenim projektima.

Softuer FSI connect stvoren od Instituta finansijske stabilnosti u okviru Banke za međunarodnu saradnju (engleski: Bank for International Settlement) sadrži jedan program obuke uključujući sve glavne aspekte bankarskog nadzornog okvira.  Štaviše , ovaj softver koristi se od velikog broja bankarskih nadzornika u svetu (preko 240 institucija i preko 140 država) i smatra se jednim od najboljih programa za obuku supervizora u finansijskom sektoru.  FSI connect obuhvata upustvo kao i tehniku i ključne prakse u vezi adekvatnosti kapitala , solventnost, principe Bazela i t.d. 

Ovaj program se posebno  bavi i pitanjem bankarskih rizika kao kreditni rizik operativnog tržišta i njihovo upravljanje. Ovaj program je podeljen u tri nivoa, sa naprednijim gde se bavi sa složenim i osetljivim pitanjima u oblasti bankarskog nadzora. Pošto vreme u kojem živimo je veoma dinamično, ovaj program stalno se dopunjuje u pogledu obuhvaćanja modula, koje se odnose na trenutne izazove.  Za način uključivanja i korišćenja ovog softvera, pred učesnicima prezentirao je i , g. Amir Zylfiu  iz bankarskog nadzora.

Trebalo bi pomenuti i podršku nemečke države uopšte i nemačkog GIZ posebno, koji je omogućio obezbeđenje licence osoblja bankarskog nadzora u CBK u ovom softveru, ova podrška nastavlja se i sa drugim zajedničkim projektima  gde učestvuje i CBK.